Delilik, Kurmaca ve Hakikat

Deliliği ya da delilik diye nitelenebilecek anormal zihinsel durumlara olan merakım ile kurmaca edebiyata olan ilgim sanırım aynı kökten geliyorlar. Öykülerin ve romanların üzerimde yarattığı gerçeklik yanılsamasının “normal” olmayan bir tarafı vardı benim için. Çocukluğumda bana okunan ya da anlatılan masalları dinlerken o dünyaların gözümün önünde canlanması sadece zevk vermez, korkuturdu da… Çünkü ortada bir masal ya da bir hikaye olmadığı zamanlarda da zihnimin bu özelliğinin kendiliğinden çalışmaya başlayabileceğini biliyordum. Herkesin başına gelen şeyler; evin karanlık köşeleri, büyük dolapların içleri, perdelerin kıvrımlarının arası, yatak altları tekinsiz yaratıklarla dolup taşmaya hazır mekanlardı. Yeter ki bunlar “aklıma geliversin.” Elbette insan büyüdükçe, çocukluğun körpeliği geride kaldıkça onun çevresini saran gerçeklik de sağlamlaşıyor. İnsan istese de çocukluk korkularına inanamıyor… İşte bu noktada, benim için edebiyat müthiş bir araştırma alanı olarak önümde duruyordu. Kurmacanın nasıl olup da gerçeklik yanılsaması yarattığı sorusu, insan zihni tüm bunları (her şeyi) nasıl yapabiliyor sorusu ile birleşti. O yüzden de yazdıklarımda tuhaf zihinsel durumları, rüyaları, yanılsamaları, hezeyanları konu edindim. Kimi zaman bu konular yazımın türünü bile şekillendirdi. Bu türde öyküler ve romanlar yazarken yaşadığım deneyim kuşkusuz “delilik” değil. Kontrollü delilik bile değil. Yazılan öykü ya da roman uzun zamana yayılan, ciddi çaba gerektiren bir çalışmanın  sonucunda ortaya çıkıyor. Öte yandan yine de yazmak ancak yazarak elde edilebilecek bir deneyim sunuyor bana. Adeta benliğimin farklı katmanlarının sesleri duyulur oluyor. Böyle zamanlarda bedenimin içinden dışarıya bakan benden başka birileri olduğunu hayal ederim. Parmaklarım klavyenin üzerinde gezinirken içeride kalabalık bir topluluğun olduğunu hatta aslında ben diye bir şeyin olmadığını hisseder gibi olurum. Ama bu uçucu, üzerine düşününce yok oluveren bir histir. Kulağa korkutucu bir deneyim gibi gelse de bunlar benim için hakikate en çok yaklaştığım anlardır. Halen bir “ben”den söz ediyor olmam da çok inandırıcı değil…

Reklamlar

Diyaloglar 19 Aralık’ta!

Farklı olasılıkların, varoluş biçimlerinin ve zihniyetlerin yaşam bulduğu bir edebiyatı sahiplenen iki yazar Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy, 19 Aralık’taki Diyaloglar’da Fransız yazar Jean-Paul Didierlaurent’in, dünya çapında büyük yankı uyandıran, yayımlandığı yıl yirmi dokuz dile çevrilen 6.27 Treni romanını ele alacak. Saat 19:00’da Saint Michel Fransız Lisesi Tiyatro Salonu’nda buluşmak dileğiyle.

SM-Diyaloglar-2.jpg

5 Hafta 5 Roman “Kışkırtıcı Arzuların Bahçesinden”

MG_eğitimler_23

İyi yazar olmanın iyi okur olmaktan geçtiğini bilenler için…
Murat Gülsoy’dan modern edebiyatın sıra dışı romanları üzerine yeni bir seminer dizisi…

Oscar Wilde’dan Dorian Gray’in Portresi; Thomas Mann’dan Venedik’te Ölüm; Virginia Woolf’tan Orlando, Vladimir Nabokov’dan Lolita ve Ursula K. LeGuin’den Karanlığın Sol Eli.

Bu seminer dizisinde iyilik ve kötülüğün dünyevi hazlar bahçesinde aldığı yeni biçimler tartışılacak; cinsellik, toplumsal cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin insanın kimliğini ve ruhsal dünyasını oluşturmaktaki rolü; aşk ve ölüm sarmalındaki sanatçının var oluşu modern edebiyatın klasikleşmiş eserleri üzerinden, farklı roman yazma teknikleri ile birlikte ele alınacaktır.

5 Mart    Dorian Gray’in Portresi, Oscar Wilde

12 Mart  Venedik’te Ölüm, Thomas Mann

19 Mart  Orlando, Virginia Woolf

26 Mart  Lolita, Vladimir Nabokov

2 Nisan  Karanlığın Sol Eli, Ursula K.Le Guin

Kimler Katılabilir: Programa edebiyata ilgi duyan herkes katılabilir

Saat: 5 Mart  – 2 Nisan  2018,  Pazartesi, 19:30-21:30

Kayıt ve Detaylı Bilgi:
Zübeyde Karaman
BÜYEM Eğitim Sorumlusu
E-posta: zubeyde.karaman@boun.edu.tr
Telefon: (0212) 257 31 27-28, (0212) 359 47 45

Yaratıcı Yazarlık Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Kendi kurmaca metinlerinizi yazarken yaratıcılığınızı daha iyi ortaya koyabilmek, içgörü kazanmak, temel yazım ve kurmaca teknikleri hakkında bilgi düzeyinizi yükseltmek,  edebiyat dolu zaman geçirmek için…

 Uygulamalı bir seminer dizisi olarak tasarlanmış olan Yaratıcı Yazarlık Kursu’nda kurmaca edebiyat yapıtlarının (öykü ve roman) nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarılacak; hikâyenin unsurları, kurmaca metinde zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması, klasik ve modernist anlatım biçimleri, edebi türler, dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular yetkin örnekler* üzerinde tartışılacaktır. Tüm bu yöntemlerin yanı sıra, edebiyatın insan yaratıcılığı ile ilişkisi irdelenecek, ilhamın kaynakları araştırılacaktır. Amaç, katılımcıların kendi kurmaca metinlerini yazarken yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri için yol göstermek ve içgörü kazanmalarına yardımcı olmaktır. Atölye süresince katılımcılar yazdıkları öyküleri tartışacak, yazma tekniğini etkileşimli bir eleştiri ortamında geliştirecektir.

[*Franz Kafka, Umberto Eco, J.L. Borges, Yusuf Atılgan, Tomris Uyar, Orhan Pamuk, Ahmet Hamdi Tanpınar, Leyla Erbil, Vüsat O. Bener, Ayfer Tunç… ]

Çarşamba sınıfı: 21 Şubat 2018 (19:30-22:00)

Cumartesi sınıfı: 24 Şubat 2018 (10:30-13:00)

Süre: 10 hafta (25 saat)

MG_eğitimler_22.jpg

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (Yaratıcı Yazarlık Eğitimi’ni tamamlamış olanlar için)

Yaratıcı Yazarlık Kursu’na katılmış olanların devam edebilecekleri bir atölye çalışması. Katılımcıların yazdıkları öykülerin ve roman kurgularının irdelendiği oturumlarda modernist ve postmodern anlatım biçimleri tartışılacaktır. Atölyenin amacı katılımcıların Yaratıcı Yazarlık Kursu’nda temellerini öğrenmiş oldukları kurmaca tekniklerini özgürce deneyebilecekleri ve profesyonel destek alabilecekleri bir ortam yaratmaktır.

Perşembe sınıfı: 22 Şubat 2018 (19:30-22:00)

Cumartesi sınıfı: 24 Şubat 2018 (14:00-16:30)

Bilgi ve kayıt için:

Zübeyde Karaman
BÜYEM Eğitim Sorumlusu
E-posta: zubeyde.karaman@boun.edu.tr
Telefon: (0212) 257 31 27-28, (0212) 359 47 45

5 Hafta 5 Roman

MG_eğitimler_23İyi yazar olmanın iyi okur olmaktan geçtiğini bilenler için…
Murat Gülsoy’dan çağdaş edebiyatın sıradışı romanları üzerine yeni bir seminer dizisi…

Dostoyevski’den Yeraltından Notlar, George Orwell’dan 1984, William Golding’den Sineklerin Tanrısı, Antony Burgess’den Otomatik Portakal, Kazuo Ishiguro’dan Beni Asla Bırakma

Batılı entelektüelin yeraltından yazdığı notlar yirmibirinci yüzyılda nasıl okunur?İnsan insanın kurdu mudur? Çocuklar her zaman masum mudur? Özgür iradenin olmadığı yerde iyilikten söz edilebilir mi? Baskı altındaki insan aşkı bulabilir mi? Peki ya aşk kurtuluş mudur?

Modern edebiyatın unutulmaz eserlerinin tartışılacağı bu seminer dizisinde varoluşçuluktan postmodernizme uzanan bir düşünce macerasının izi sürülecek ve farklı roman yazma teknikleri ele alınacaktır.

Bilgi ve kayıt için:

Zübeyde Karaman
BÜYEM Eğitim Sorumlusu
E-posta: zubeyde.karaman@boun.edu.tr
Telefon: (0212) 257 31 27-28, (0212) 359 47 45

Tarihler: Pazartesi akşamları, 19:30-21:30

  • 11 Aralık Dostoyevski’den Yeraltından Notlar,
  • 18 Kasım George Orwell’dan 1984,
  • 25 Aralık William Golding’den Sineklerin Tanrısı,
  • 8 Ocak Antony Burgess’den Otomatik Portakal,
  • 15 Ocak Kazuo Ishiguro’dan Beni Asla Bırakma

Yaratıcı Yazarlık yeni dönem!

Kendi kurmaca metinlerinizi yazarken yaratıcılığınızı daha iyi ortaya koyabilmek, içgörü kazanmak, temel yazım ve kurmaca teknikleri hakkında bilgi düzeyinizi yükseltmek,  edebiyat dolu zaman geçirmek için…

 Uygulamalı bir seminer dizisi olarak tasarlanmış olan Yaratıcı Yazarlık Kursu’nda kurmaca edebiyat yapıtlarının (öykü ve roman) nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarılacak; hikâyenin unsurları, kurmaca metinde zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması, klasik ve modernist anlatım biçimleri, edebi türler, dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular yetkin örnekler* üzerinde tartışılacaktır. Tüm bu yöntemlerin yanı sıra, edebiyatın insan yaratıcılığı ile ilişkisi irdelenecek, ilhamın kaynakları araştırılacaktır. Amaç, katılımcıların kendi kurmaca metinlerini yazarken yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri için yol göstermek ve içgörü kazanmalarına yardımcı olmaktır. Atölye süresince katılımcılar yazdıkları öyküleri tartışacak, yazma tekniğini etkileşimli bir eleştiri ortamında geliştirecektir.

[*Franz Kafka, Umberto Eco, J.L. Borges, Yusuf Atılgan, Tomris Uyar, Orhan Pamuk, Ahmet Hamdi Tanpınar, Leyla Erbil, Vüsat O. Bener, Ayfer Tunç… ]

Çarşamba sınıfı: 6 Aralık 2017 (19:30-22:00)

Cumartesi sınıfı: 9 Aralık 2017 (10:30-13:00)

Süre: 10 hafta (25 saat)

MG_eğitimler_22.jpg

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (Yaratıcı Yazarlık Eğitimi’ni tamamlamış olanlar için)

Yaratıcı Yazarlık Kursu’na katılmış olanların devam edebilecekleri bir atölye çalışması. Katılımcıların yazdıkları öykülerin ve roman kurgularının irdelendiği oturumlarda modernist ve postmodern anlatım biçimleri tartışılacaktır. Atölyenin amacı katılımcıların Yaratıcı Yazarlık Kursu’nda temellerini öğrenmiş oldukları kurmaca tekniklerini özgürce deneyebilecekleri ve profesyonel destek alabilecekleri bir ortam yaratmaktır.

Perşembe sınıfı: 7 Aralık 2017 (19:30-22:00)

Cumartesi sınıfı: 9 Aralık 2017 (14:00-16:30)

Bilgi ve kayıt için:

Zübeyde Karaman
BÜYEM Eğitim Sorumlusu
E-posta: zubeyde.karaman@boun.edu.tr
Telefon: (0212) 257 31 27-28, (0212) 359 47 45