İstanbul’da Bir Merhamet Haftası

İstanbul’da Bir Merhamet Haftası Arapça’ya da Çevrildi!

İstanbul’da Bir Merhamet Haftası dünya dillerine çevrilmeye devam ediyor. Daha önce Çince, Makedonca ve Bulgarca’ya çevrilmişti. Şimdi de Dar Al Hiwar yayınları tarafından Arapça’da yayınlandı. Bu Filmin Kötü Adamı Benim aynı yayınevi tarafından yayına hazırlanıyor.

Reklamlar

İstanbul’da Bir Merhamet Haftası Bulgarca’da…

İstanbul’da Bir Merhamet Haftası, Çin ve Makedonya’dan sonra şimdi de Bulgaristan’da yayımlandı. ROmanya’da da baskıya hazrılanıyor.

İstanbul’da Bir Merhamet Haftası Çin’de Yayımlandı

İstanbul’da Bir Merhamet Haftası Makedonya’dan sonra şimdi de Çin’de yayımlandı. Roman Xia Yongmin tarafından Çinceye çevrildi. Yongmin daha önce Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur‘unu Çinçe’ye çevirmişti.

İstanbul’da Bir Merhamet Haftası, Bulgaristan ve Romanya’da da baskıya hazırlanıyor.

İstanbul’da Bir Merhamet Haftası Makedonya’da!

>

İstanbul’da Bir Merhamet Haftası, geçtiğimiz günlerde Makedonya’da Tabernakul Yayınevi tarafından yayımlandı.

Max Ernst’ün gerçeküstü kolajlarına bakarak akıllarından geçenleri otomatik olarak yazması istenen yedi kişinin resimler yoluyla kendi geçmişlerine ve ruhsal dünyalarına çıktıkları yolculuğun anlatıldığı roman Çin, Bulgaristan ve Romanya’da da yayıma hazırlanmaktadır.

Roman Can Yayınları tarafından 2006’da yayımlanmıştı.