Servet-i Fünûn Dergisi Veritabanı

Servet-i Fünun Dergisi veritabanı açıldı. Çok önemli bir kazanç. Yıllar önce edebiyat derslerinde anlatıldığından çok farklı bir dergi olduğunu gördüm, edebiyatla, bilimle ve dünyadaki güncel gelişmelerle de ilgili, Osmanlı modernleşmesinin önemli bir entelektüel aşaması. Zaten adından anlamalıydım: Fenlerin Zenginliği. Edebiyatımızda bir döneme ismini veren derginin fen, bilim, teknolojiyle bu kadar ilgili olması ayrıca dikkatle not edilmesi gereken bir nokta…

Yaratıcı Yazarlık Yaz Atölyesi

Öykü ve roman yazma sanatı diğer tüm sanatlar gibi başka yapıtları inceleyerek ve yazarak geliştirilir. Yaratıcı Yazarlık Yaz Atölyesi iki kısımdan oluşuyor. Öykü ve roman seminerlerinde edebiyatımızın farklı dönemlerini temsil eden yapıtların eleştirel okumasının nasıl yapılacağı tartışılacak, yazmayı amaçlayan bir okurun ihtiyacı olan eleştirel araçlara dikkat çekilecektir. Uygulamalı yazı atölyesindeyse katılımcıların yazdıkları öyküler ve / veya roman bölümleri okunup tartışılacaktır.

Program

Uygulamalı Yazı Çalışmaları, Murat Gülsoy

Atölye çalışmasında katılımcıların yazdığı metinler eleştirel bir okumayla ele alınacak, her metin kurmaca bir dünyanın kuruluşuna hizmet eden temel kavramlar ve teknikler etrafında değerlendirilecektir.  Metinlerde hedeflenen etkilerin daha güçlü biçimde görünür olması için metnin kurgusal potansiyelleri araştırılarak zaman ve mekan kullanımı, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması gibi kurmacanın temel unsurlarının işlevi üzerinde durulacak; dramatik gerilim ve çatışmaları oluşturmanın yolları incelenecek; realist ve modernist anlatım biçimleri ile türsel anlatım tekniklerinin sunduğu imkanlar tartışılacaktır.

Öykü ve Roman Seminerleri, Zeynep Uysal

Bu seminerlerde kurmacanın temel kavramları modern Türkçe öykü ve romanlardan seçilen örneklerle tartışılacak; yaratıcı ve eleştirel bir okurluk için gerekli edebi donanımın teorik zemini farklı dönem ve akımları temsil eden bu örnekler üzerinden ortaya konmaya çalışılacaktır. Olay örgüsü, bakış açısı, karakter, ortam gibi kurmacanın unsurları ayrıntılı olarak incelenecek; bireyin hikayesinin merkezde olduğu realist anlatıdan temsil kavramının sorunsallaştırıldığı modernist metinlere ve gerçekliğin bir yanılsamadan ibaret olduğu oyuncu postmodernist anlatıya uzanan edebiyat serüveni Türkiye’de öykü ve romanın tarihine paralel olarak ele alınacaktır.

Katılımcılara kayıt sırasında bir okuma listesi ve yazı çalışması ödevleri verilecektir.

Yaratıcı Yazarlık Yaz Atölyemiz hakkında detaylı bilgi almak ve ön kayıt için: info@univentglobal.com